© 2010 Perekeskus | Jaama 16 | Lihula | Läänemaa 90302

Küsitlused

Gallupi rubriik uurib inimeste vajadusi ja soove.

Lastega perede toimetuleku uuring 2007

Kampaania “Suitsuvaba kodu”2011/12

Kampaania “Suitsuvaba kodu”küsitluse tulemus

„Millist perekeskust vajatakse?“

Küsitlus viidi läbi märts-august 2010.a. paberkandjal ja elektrooniliselt. Vastanuid oli paraku vaid 37 inimest Lihula vallast. Neist 35 peavad perekeskust vajalikuks ja kaks mitte.

Vastamise üks tingimus oli vastata lähtuvalt enda või oma pere vajadustest, kuid valikvastuste mitmekesisus näitab, et on vastatud ka laiema tutvusringkonna või kogukonna vajadusi arvestades. Lisaks sooviti, et Perekeskus võiks perede vajadusi ka üldiselt arvestada.

Tugigrupid

Kõige enam tuntakse vajadust puuetega laste vanemate ja üksikvanemate tugigrupi järele. Mitte palju vähem emade, alkohoolikute, suitsetajate, teismeliste ja üksikute inimeste tugigrupi järele. Veidi vähem isade, paaride ja puuetega isikute tugigrupi järele.

Ringid

Kõige enam soovisid teismelised jututuba, käelist või vaba aja tegevust, SKATE-parki, bowlingut ja ujulat. Sooviti ka tegevusi lapsevanematele, isade ja poegade ühist tegevust, toimetulekuõpetust ja puuetega isikute taidlus- või käsitööringi.

Teenused

Kõige enam soovitakse psühholoogilist nõustamist, mitte palju vähem sotsiaalnõustamist, nõustamist paaridele või peredele ja lapsehoiuteenust. Mitmel korral märgiti ära ka varjupaigateenuse ja sünnipäevade korraldamise teenuse vajadus. Muuhulgas soovitakse juriidilist nõustamist ja muretelefoni.

Lähiajal toimunud ja toimuv

Perekeskus teeb jõudumööda tööd selleks, et sammhaaval luua tugigruppe, osta või vahendada teenuseid ja luua võimalusi laste-, noorte- ja lapsevanematega tegevuste läbiviimiseks.

Jätkuvalt ootame inimeste tagasisidet ja soove enda ja oma pere vajadustest ülaltoodud teemade raames.

Telefonidel 4755200, 56633071 või
e-mail: liivi@meieperekeskus.ee

Teile parimat soovides
Liivi Moore
LL Perekeskuse perenaine