© 2010 Perekeskus | Jaama 16 | Lihula | Läänemaa 90302

Kampaania “Suitsuvaba kodu” kokkuvõte

Postitatud 21. sept. 2012 | Uudised, Uuringud

Kampaania tulemuste tuvastamiseks küsitleti 263 last neljas Lõuna-Läänemaa koolis.

Püstitatud eesmärkide tulemused läbi küsitluse:

Lastevanemate ja laste teadlikkuse tõus passiivse suitsetamise kahjulikkusest Uusi teadmisi oskas välja tuua 81% vastanuist ja 63% tunnistas, et oskab end paremini kaitsta. 30% lastest pani tähele lapsevanema soovi suitsetamist maha jätta.

Täiskasvanud kasutavad nõustamisteenust suitsetamisest loobumiseks. Nõustamisteenuse regulaarseks kasutamiseks on vajalik stabiilne nõustamiskabinet koos pideva reklaamiga.  Nüüdseks on ühes perearsti kabinetis CO taseme mõõtmise tester, mis on tõhus abivahend suitsetamisest loobumise teema tõstatamiseks.  Perekeskuses on võimalik saada jätkuvalt nõustamist eelregistreerimisega telefonil 56481583.

On vähenenud suitsetamise populaarsus alaealiste seas – küsitlusel vastanud 40 lapssuitsetajast soovivad loobuda pooled. Nõustamisel käijate vanuse alampiir oli 9a,  60% nõustatavad olid vanuses 9-18.a.  Lapsed ja noored on täiskasvanutega võrreldes altimad suitsetamisest loobuma, kuid selleks peetakse sõprade ja kambamõju liiga tugevaks. See kampaania lükkab ümber täiskasvanute üldise arvamuse, et noored ei taha veel loobuda kui nad alustanud või juba mõnda aega suitsetanud.

Lisaboonused, mis kampaania kaasa tõi!

  • Lõuna-Läänemaa laste, noorte ja täiskasvanutega koostöös valmis DVD passiivse suitsetamise kahjulikkusest!
  • Paljusid kodusid kaunistab Suitsuvaba Kodu kvaliteedimärk!
  • Meil on nüüd uusi, huvitavaid  ja tarku sõpru meditsiinivaldkonnas!
  • Kogukonnas arvestatav hulk inimesi on sellealaste teadmiste võrra targemad, aktiivsemad sekkuma ja targemad suitsetamisega mitte alustama!
  • Kirjeldamatu tänu neile, kes olid nõus kampaaniale kaasa lööma!

Kampaania raames valminud DVD

Tutvustus

Kuidas loobusid suitsetamisest?

Vali seltskonda!

Passiivne suitsetaja

Suitsetamise ohvrid

Huuletubaka mõju

Suitsetamise kahjulikud mõjud suuõõne tervisele

Suitsetamise mõjud __________________

Loobumisabi

Targad mõtted

Loading Quotes...

Kontaktid

Lõuna-Läänemaa
Perekeskus

Jaama 16
Lihula vald
Läänemaa 90302

Tel. +372 475 5200
Mobiil: +372 5648 1583
Email: marge@meieperekeskus.ee