© 2010 Perekeskus | Jaama 16 | Lihula | Läänemaa 90302

Kampaania – “Märka ja hooli”

Postitatud 28. mai 2011 | Uudised

Eelmisel aastal käivitati UNICEFi eestvedamisel ja koostöös eri ministeeriumidega (haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, siseministeerium) kuues kohalikus omavalitsuses pilootprojekt

„Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine“.

Projektis on kaks olulist osa:

  • ennetustegevuse kogemuse kaardistamine kohalikes omavalitsustes
  • võrgupõhise juhise koostamine.

Projekt viidi ellu järgmises kuues kohalikus omavalitsuses: Jõhvis, Kosel, Lihulas, Raplas, Tapal ja Viljandis. Projekti viis läbi UNICEF Eesti ja seda rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu. Aastatel 2010-2014 on plaanis omavalitsuste ringi laiendada ning valminud võrgujuhises kirjeldatud ennetustöö protsessi testida.

Projekti raames on neis omavalitsustes toimunud mitmed tegevused, mis toetavad kohalikku ennetustöö arendamist eesmärgiga märgata laste ja noorte muresid ja probleeme enne, kui need on jõudnud menetlemiseks alaealiste komisjoni või prokuratuuri.

Hetkel on projektis osalevad kuus omavalitsust koostamas koostöölepingut nende partneritega, kelle igapäevatöö hulka kuulub varane märkamine ja kes peaksid üleskerkinud probleemidele ühiselt lahendusi leidma. Lepinguga kinnitatakse tegevuskavad, milles on sõnastatud eesmärgid, kuhu lähiaastatel valdkonnapõhise ennetustöö arendamisega soovitakse jõuda.

Tänasest on võrgujuhis avalikult kättesaadav siit»

Vaata ka Jänku Jussi multikat

Heade soovidega,
Anu Leps

Kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõunik
Justiitsministeerium

Adviser in Criminal Statistics and Analysis Division
Criminal Policy Department
Ministry of Justice
Tõnismägi Street 5a, 15191, Tallinn, Estonia
Phone: +372 6208 117
E-mail: anu.leps@just.ee

Targad mõtted

Loading Quotes...

Kontaktid

Lõuna-Läänemaa
Perekeskus

Jaama 16
Lihula vald
Läänemaa 90302

Tel. +372 475 5200
Mobiil: +372 5648 1583
Email: marge@meieperekeskus.ee