© 2010 Perekeskus | Jaama 16 | Lihula | Läänemaa 90302

Kampaania “Suitsuvaba Kodu”

Postitatud 1. apr. 2011 | Uudised

On alanud suitsetamisest võõrutamise esmanõustamine 1x kuus Lihulas, Tallinna mnt. 37 (perearst Külli Raudsiku kõrvalkabinet) ja Virtsus, Tööstuse 11 (Seltsimaja). Vastuvõtuajad vaata kalenderist. Vastuvõtule saab ainult eelregistreerimisega
telefonidel +372 475 5200; 5663 3071 või 5648 1583.

Kogu kampaania s.h. nõustamine on saanud toetuse Hasartmängumaksu Nõukogult ja seepärast kestab vaid 1aasta.

Tee oma otsus, elada suitsuvaba elu ja muuta oma kodu suitsuvabaks, TÄNA!

Põhjus kampaania läbiviimiseks:

Passiivse suitsetamise mõju kahjulikkus on ühiskonnas alahinnatud. Haigekassa 2005.a. uuringu tulemuste põhjal suitsetatakse enam kui pooltes alaealiste lastega peredes. Lõuna-

Läänemaa koolides 2011.a. läbiviidud küsitluse tulemus kinnitab haigekassa andmeid.

  • Eeldame, et ei teata piisavalt informatsiooni selle harjumuse kahjulikkusest kõrvalseisjatele, seepärast tuleb teha teavitustööd.
  • Eeldame, et suitsetavate vanemate lastel on suurem tõenäosus saada selle sõltuvuse ohvriks. Suitsetamine on õpitud käitumine, kas koduste või oma sõprade eeskuju järgides. Seepärast tuleb anda nii noortele kui täiskasvanutele võimalus saada selleteemalist nõustamist. Kampaania raames peaks vähenema suitsused ruumid majades-korterites-autodes ja laps ei näe enam oma suitsetavat vanemat nii tihti suitsetamas.

Kampaania iseloom:

Kampaania seisneb eelkõige passiivsele suitsetamisele antireklaami tegemises kodudes ja ühiskonnas üldiselt. Vahenditeks on trükised, näitlikud vahendid ja audiomaterjal, mida

levitatakse eelkõige koolide kaudu.

Kampaania peaeesmärk:

Vähendada kodude kaudu passiivse suitsetamise ohtu lastele.

Pikaajaline eesmärk:

Muuta kampaania jätkusuutlikuks teavitustegevuseks ja jõuda seeläbi laste ja noorte suitsulembuse vähendamiseni ja selle harjumuse populaarsuse langemiseni Lõuna-Läänemaal.

Kampaania leviala:

Lõuna-Läänemaa. Suuremad asulad: Lihula, Virtsu, Vatla, Kõmsi, Karuse, Kirbla, Tuudi, Metsküla. Kampaania vastu on huvi äratanud ka Haapsalu lastega tegelevad spetsialistid, kes tahavad sellega alustada Haapsalus 2011/12 kooliaasta alguses.

Kampaania algus: eeltöö jaanuaris 2011. Tõenäoliselt algab materjalide jagamine kodudesse kas 2011.a. kooliaasta lõpus või uue kooliaasta alguses.

Perekeskuse perenaine ja juhatuse liige
Liivi Moore
04.01. 2011

Targad mõtted

Loading Quotes...

Kontaktid

Lõuna-Läänemaa
Perekeskus

Jaama 16
Lihula vald
Läänemaa 90302

Tel. +372 475 5200
Mobiil: +372 5648 1583
Email: marge@meieperekeskus.ee