© 2010 Perekeskus | Jaama 16 | Lihula | Läänemaa 90302

Uurimustöö Lihula vallas

Postitatud 23. okt. 2007 | Uudised, Uuringud

Uurimustöö Lihula valla üksikvanemate ja lasterikaste perede toimetuleku kohta 2007.a.

Lihula valla alaealiste lastega perede arv oli 2007.a. detsembri seisuga 322, neist 76 kolme- ja enamalapselist ja hinnanguliselt 60 üksikvanemaga peret (kogu perede arvust 40%).

Alaealiste laste arv vallas oli samal ajal 612.

Küsitleti 73 peret. Nende perede lapsed pidid olema rahul kitsamate oludega kui ühe-kahelapselised mõlema vanemaga pered. 78% küsitletud peredest elas olukorras, kus perekonnal pole ressursse elamaks ühiskonnale vastaval tasemel, isegi põhivajaduste täitmine oli keeruline ja oli peresid, kellel ei õnnestud seda teha.

Põhivajadused

… on need, mis tagavad pereliikmete eksisteerimise rahuldaval tasemel, odavamad toiduained, peamiselt kasutatud rõivad ja jalanõud ning kodumasinad, raskused talviste küttekulude tasumisega. Ei ole tagatud üksikisiku kindlus antud ühiskonnas elamiseks. Sissetulekud jäävad alla 2600 krooni ühe pereliikme peale. Sellised pered elavad suhtelises vaesuses või selle piiril.

Ühiskonna vastav tase ehk elustandard on üksikisiku materiaalse heaolu tase s.t ostujõud uute kaupade, teenuste või kinnisvara soetamiseks. Lihtsamalt öeldes pere saab osta uusi rõivaid, vajaminevat mööblit või kodumasinaid ja jõuab tasuda eluasemekulusid. Siia alla kuulub ka arvuti soetamine, interneti teenuse kulud ja mobiiltelefoni omamine.

Uuringu tulem näitas, et valdavalt elasid 2007.a. üksikvanemaga ja lasterikkad pered (40% Lihula valla peredest!) suhtelises vaesuses, selle piiril või alla selle (absoluutne vaesus). Kõige suuremaks väärtuseks peeti lapsi ja peamised mured olid nendega seotud.

Lapsevanemate toetuseks muudeti Lihula valla sotsiaaltoetuste piirmäära lähtuvalt suhtelise vaesuse mõistest. Toetust saab küsida pere, kus iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on alla 2,5 kordse riikliku toimetulekupiiri.

2012. aastal on toimetulekupiiri määr 76,70 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 61,36 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele.

Näide 1:

Kahe lapsega üksikvanem saab toetust küsida kui tema kätte peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla 498 eur (kulutuste alla ei lähe eluasemelaen ega telefoni kulutused, sissetulekute alla ei lähe riiklikud sotsiaaltoetused).

Matem. 76,70×2,5+2,5(61,36+61,36)= 498 eur

Näide 2:

5 pereliiget -2 täiskasvanut ja 3 last. See pere saab toetust küsida kui tema kätte peale eluasemekulude mahaarvamist. jääb alla 805 eur

Matem. 76,70×2,5+2,5(61,36+61,36+61,36+61,36)=805 eur

Lihula valla sotsiaaltoetuste liigid

  • toetus lasteaias toidu eest tasumiseks;
  • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetus;
  • väljaspool Lihula valda õppiva õpilase toetus;
  • toetus puuetega ja erivajadusega isikule;
  • toetus vähekindlustatud pere lastele;
  • transporditoetus;
  • matusetoetus

Targad mõtted

Loading Quotes...

Kontaktid

Lõuna-Läänemaa
Perekeskus

Jaama 16
Lihula vald
Läänemaa 90302

Tel. +372 475 5200
Mobiil: +372 5648 1583
Email: marge@meieperekeskus.ee